Zijn er documenten/formats beschikbaar om de analyse van de IEP-resultaten te noteren?
Ja, die zijn er! We hebben kwaliteitskaarten gemaakt waarin je de conclu...
Hoe zie ik de ambities van de school terug in de IEP bestuursmodule?
Je vindt de ambities van de school terug bij het tabblad Dwarsdoorsnede....
Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?
Een school stelt doelen op basis van de populatie, de ontwikkeling en de...
Ik mis scholen in mijn IEP bestuursmodule, hoe zorg ik ervoor dat deze zichtbaar zijn?
Wanneer je scholen mist in de IEP bestuursmodule, kan dit meerdere oorza...
Waarom zie ik geen leergroei in mijn overzichten in de IEP bestuursmodule?
Leergroei wordt berekend wanneer door de leerling toetsen in verschillen...
De dwarsdoorsnede is nog leeg. Hoe komt dat?
In de dwarsdoorsnede laten we naast de norm ook de leergroei zien. Leerg...
Waarom zie ik geen kleuren bij de trendanalyse?
De kleuren zijn een combinatie van de norm en de leergroei. Leergroei wo...
Waarom zie ik niet alle scholen van ons bestuur terug in de IEP bestuursmodule?
Niet alle scholen maken gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem of de IE...
Hoe komt het dat ik bij technisch lezen leerjaar 7 en 8 geen resultaten zie?
In de SLO-doelen is terug te zien dat in de leerjaren 3 tot en met 6 all...
Als ik op schoolweging klik, vallen bij sommige scholen de resultaten weg. Hoe komt dat?
We voeren de schoolweging automatisch in voor de scholen. Het kan voorko...
IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief

IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief

Kies jij voor papieren toetsboekjes, of voor een online afname van de IEP Doorstroomtoets? Per leerling kun je kiezen wat er het beste bij hem past. Beide varianten hebben een overzichtelijke en aantrekkelijke vormgeving, toetsen wat getoetst moet worden, en bieden vragen die echt aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Ontdek de IEP Doorstroomtoets
IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief

Kom je er niet uit?