Ik mis scholen in mijn IEP bestuursmodule, hoe zorg ik ervoor dat deze zichtbaar zijn?
Dat is vervelend, dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat ...
Waarom zie ik geen leergroei in mijn overzichten?
Leergroei wordt berekend wanneer door de leerling toetsen in verschillen...
De dwarsdoorsnede is nog leeg. Hoe komt dat?
In de dwarsdoorsnede laten we naast de norm ook de leergroei zien. Leerg...
Waarom zie ik geen kleuren bij de trendanalyse?
De kleuren zijn een combinatie van de norm en de leergroei. Leergroei wo...
Waarom zie ik niet alle scholen van ons bestuur terug in de IEP module?
Niet alle scholen maken gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem of de IE...
Hoe komt het dat ik bij technisch lezen leerjaar 7 en 8 geen resultaten zie?
Bij IEP zijn er toetsen Technisch Lezen voor leerjaar 3 t/m 6. Daarna wo...
Als ik op schoolweging klik, vallen bij sommige scholen de resultaten weg. Hoe komt dat?
We voeren de schoolweging automatisch in voor de scholen. Het kan voorko...
Digitale IEP Eindtoets Digitale IEP Eindtoets

Digitale IEP Eindtoets

De papieren IEP Eindtoetsboekjes zijn niet meer weg te denken uit het basisonderwijs. Zo’n 35% van de basisscholen werkt met de boekjes. Vanaf schooljaar 2022-2023 is de IEP Eindtoets óók digitaal beschikbaar. Je kan samen met de leerlingen bepalen welke variant het best passend is.

Ontdek de digitale IEP Eindtoets
Digitale IEP Eindtoets Digitale IEP Eindtoets

Kom je er niet uit?