Als een leerling de toets later gemaakt heeft, wanneer ontvang ik dan de resultaten?
Als de toetsboekjes/digitale toetsen uiterlijk 4 mei 2023 bij ons binnen...
Wanneer ontvang ik de resultaten?
Je ontvangt alleen digitale rapportages. Je ontvangt de resultaten in de...
Waar vind ik de eindtoetsresultaten van vorige schooljaren?
De IEP-portal wordt elk jaar opgeschoond. In verband met de privacy van ...
Waar kan ik de leeswijzers van de rapportages terugvinden?
Op de pagina met voorbeelden van de IEP Doorstroomtoetsrapportages kun j...
Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies?
Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan geeft de school e...
Hoe onderbouw ik de keuze om het schooladvies al dan niet bij te stellen?
Je kunt kijken naar de resultaten van de leerling op de verschillende do...
Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de doorstroomtoets?
Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het v...
Hoe wordt de score van de IEP Doorstroomtoets berekend?
De IEP Doorstroomtoets meet de behaalde referentieniveaus van leerlingen...
Tot wanneer mogen de schooladviezen worden ingevoerd in het onderwijskundigrapport en ROD (BRON)?
Het schooladvies moet ieder jaar uiterlijk 31 januari doorgegeven worden...
Hoe importeer ik de leerlingresultaten in mijn leerlingadministratiesysteem (LAS)?
De leerlingresultaten worden automatisch vanuit de IEP-portal naar je LA...
Hoe wissel ik de resultaten uit met ROD?
De doorstroomtoetsresultaten worden automatisch uitgewisseld met je LAS ...
Wat betekenen de afkortingen van de detailscores?
De detailscores zijn de scores op de verschillende onderdelen van taalve...
Waarom geeft de IEP Doorstroomtoets alleen dubbele adviezen?
De adviezen zijn bepaald door het ministerie van OCW in samenspraak met ...
Waarom valt PRO en vmbo bb onder hetzelfde advies?
Sinds het schooljaar 2017-2018 is het voor alle toetsaanbieders verplich...
Wat zijn de referentieniveaus taal en rekenen?
Per onderdeel van de IEP Doorstroomtoets wordt bekeken welk referentieni...
Digitale IEP Eindtoets Digitale IEP Eindtoets

Digitale IEP Eindtoets

De papieren IEP Eindtoetsboekjes zijn niet meer weg te denken uit het basisonderwijs. Zo’n 35% van de basisscholen werkt met de boekjes. Vanaf schooljaar 2022-2023 is de IEP Eindtoets óók digitaal beschikbaar. Je kan samen met de leerlingen bepalen welke variant het best passend is.

Ontdek de digitale IEP Eindtoets
Digitale IEP Eindtoets Digitale IEP Eindtoets

Kom je er niet uit?