Moet het schooladvies van een leerling worden bijgesteld als het toetsadvies een half advies hoger is?
Ja, ook bij een half advies hoger moet het schooladvies worden bijgestel...
Neemt Inspectie de resultaten van de doorstroomtoets 2024 mee in de beoordeling van de leerresultaten?
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 worden vanaf schooljaar 20...
Als een leerling de toets later gemaakt heeft, wanneer ontvang ik dan de resultaten?
Als de toetsboekjes/digitale toetsen uiterlijk 7 maart 2025 bij ons binn...
Wanneer ontvang ik de resultaten?
Je ontvangt alleen digitale rapportages. Je ontvangt de resultaten uiter...
Waar vind ik de eindtoetsresultaten van vorige schooljaren?
De IEP-portal wordt elk jaar opgeschoond. In verband met de privacy van ...
Waar kan ik de leeswijzers van de rapportages terugvinden?
Op de pagina met voorbeelden van de IEP Doorstroomtoetsrapportages kun j...
Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies?
Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan geeft de school e...
Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de doorstroomtoets?
Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het v...
Hoe wordt de score van de IEP Doorstroomtoets berekend?
De IEP Doorstroomtoets meet de behaalde referentieniveaus van leerlingen...
Tot wanneer mogen de schooladviezen worden ingevoerd in het onderwijskundigrapport en ROD?
Het schooladvies moet uiterlijk 28 maart 2025 doorgegeven worden aan het...
Hoe importeer ik de leerlingresultaten in mijn leerlingadministratiesysteem (LAS)?
De leerlingresultaten worden automatisch vanuit de IEP-portal naar je LA...
Hoe wissel ik de resultaten uit met ROD?
De doorstroomtoetsresultaten worden automatisch uitgewisseld met je LAS ...
Wat betekenen de afkortingen van de detailscores?
De detailscores zijn de scores op de verschillende onderdelen van lezen,...
Waarom geeft de IEP Doorstroomtoets alleen dubbele adviezen?
De adviezen zijn bepaald door het ministerie van OCW in samenspraak met ...
Waarom valt PRO en vmbo bb onder hetzelfde advies?
Sinds het schooljaar 2017-2018 is het voor alle toetsaanbieders verplich...
Wat zijn de referentieniveaus taal en rekenen?
Per onderdeel van de IEP Doorstroomtoets wordt bekeken welk referentieni...
IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief

IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief

Kies jij voor papieren toetsboekjes, of voor een online afname van de IEP Doorstroomtoets? Per leerling kun je kiezen wat er het beste bij hem past. Beide varianten hebben een overzichtelijke en aantrekkelijke vormgeving, toetsen wat getoetst moet worden, en bieden vragen die echt aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Ontdek de IEP Doorstroomtoets
IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief IEP Doorstroomtoets: op papier en digitaal, adaptief

Kom je er niet uit?