Er is een verschil in de maximale score tussen twee dezelfde toetsen. Hoe komt dat? Er is een verschil in de maximale score tussen twee dezelfde toetsen. Hoe komt dat?

Er is een verschil in de maximale score tussen twee dezelfde toetsen. Hoe komt dat?

Wat betekent een maximale score?
Er is psychometrisch bepaald wat de maximale score op de toets is. De maximale score is de score waarbij we met voldoende zekerheid een betrouwbare uitspraak kunnen doen over het niveau van de leerling. Heel simpel gezegd; 'De leerling had nooit hoger kunnen scoren, dus er is een goede kans dat de leerling meer aan kan dan het nu heeft kunnen laten zien.'

Verschil in maximale score
Twee toetsen van hetzelfde niveau zijn (bijna) gelijk in moeilijkheid. Echter komt het voor dat de maximale score van de ene versie bijvoorbeeld 81 terwijl dat bij de andere versie 83 is. Door psychometrische analyses te doen, zorgen we ervoor dat de toetsresultaten (ontwikkelscores) vergelijkbaar zijn. Maar omdat beide toetsen andere vragen bevatten, kan het zijn dat er een heel klein verschil te zien is tussen de twee toetsen; 'de ene toets meet net iets verder dan de andere toets'. Dat zie je dan terug aan de maximale score. Het verschil in maximale ontwikkelscore is nooit groter dan 2.

Moet ik doortoetsen?
Of je direct gaat doortoetsen, hangt af van de vervolgstappen die je gaat zetten. Als je op basis van de IEP-toetsen je onderwijsaanbod en -aanpak de komende tijd gaat afstemmen op de onderwijsbehoefte van deze leerling of als je al doelen van een hoger niveau hebt aangeboden, kan het heel zinvol zijn om een toets van een hoger niveau af te nemen. Als je geen doelen van een hoger niveau gaat aanbieden, dan pas je je onderwijsaanbod aan door te verdiepen of verrijken. Bij verdiepen of verrijken hoef je geen andere toets af te nemen. Vraag jezelf dus altijd af wat je gaat doen met de informatie van een toets. Kijk in het stappenplan deel 1 om de resultaten te analyseren na de eerste keer toetsen. Voor het analyseren van de resultaten na de tweede keer toetsen kun je kijken in het stappenplan deel 2

Het is hierbij belangrijk om te weten dat wanneer je de volgende keer een toets van hetzelfde niveau klaarzet voor leerlingen die eerder al de maximale score hebben behaald (of boven de 85% goed hebben gescoord), geen leergroei zichtbaar is.