In het JIJ! LVS kun je eenvoudig selecteren voor welk vak of welke vaardigheid je een toets wilt inplannen. Het JIJ! LVS bevat: 

  • Methode-afhankelijke toetsen rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Frans
  • Schoolexamens kijk- en luistervaardigheid en rekenen;
  • Zelfevaluaties Leeraanpak, Creatief vermogen en Sociale contact (hart-handen; instrumenten) voor sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve vaardigheden;
  • Toetsen Nederlands speciaal voor NT2-leerlingen;
  • Onderbouw-kerndoeltoetsen voor wiskunde.

Bekijk hier het volledige overzicht van het toetsaanbod.