Hoe plan ik in het JIJ! LVS een toets in? Hoe plan ik in het JIJ! LVS een toets in?

Hoe plan ik in het JIJ! LVS een toets in?

Zo plan je een toets in:

1. Ga boven in het JIJ! LVS naar ‘Toetsen|Inplannen’.
2. Selecteer een vak en/of vaardigheid.
3. Selecteer de groep(en) en/of leerling(en) waarvoor je de toets wilt inplannen.
4. Maak bij stap 3 de keuze voor de toets, volgens de Toetsroute of toetslijst.

De Toetsroute stelt automatisch een toets voor op basis van de behaalde ontwikkelscore op de laatst gemaakte toets van deze vaardigheid in combinatie met het niveau van de toets. Als er geen eerder behaalde resultaten zijn, gaat de toetsroute uit van leerweg en leerjaar.  

> Is er geen leerweg bekend? Selecteer dan zelf de juiste leerweg. Plan je een toets in voor een groep leerlingen met verschillende leerwegen, kies dan voor de laagste leerweg van de groep. 

> Is er geen leerjaar en geen leerweg bekend? Selecteer dan zelf een nulmeting uit de toetslijst. 

5. Bepaal de afnameperiode.  
Kies of leerlingen ter beveiliging een startcode van jou als docent nodig hebben om een toets te starten en kies of de toets een cijfer als resultaat toont.
6. Klik op ‘Bevestigen’ om de toets(en) in te plannen.

De ingeplande toets is nu terug te vinden onder 'Toetsen|Afnames'.

 

In deze instructievideo zie je de stappen doorlopen: