Quayn is een allround online toetsapplicatie die geschikt is voor vrijwel alle denkbare toetsen. Quayn heeft gebruikers in het po, vo, mbo, hbo en in het bedrijfsleven.