Hoe lees ik de leergroeimeter in het leerlingprofiel? Hoe lees ik de leergroeimeter in het leerlingprofiel?

Hoe lees ik de leergroeimeter in het leerlingprofiel?

De leergroeimeter geeft globaal weer hoe hard een leerling is gegroeid in vergelijking met hoe hard leerlingen in het IEP LVS gemiddeld groeien voor de betreffende vaardigheid. Deze groei wordt bepaald tussen de hoogst behaalde toetsscore van deze leerling in een vorige toetsperiode en de hoogst behaalde toetsscore van deze leerling in de huidige toetsperiode.

Zo lees je de leergroeimeter:
Leergroeimeter.png

Voorbeeld:

De hoogste score van Chris in de vorige toetsperiode (5 maanden geleden) voor taalverzorging was 69 punten. Stel: de gemiddelde leerling groeit in 5 maanden met 6 punten. Als Chris in dat geval een gemiddelde groei doormaakt dan scoort hij op deze toets 75 punten. Chris heeft nu 71 punten behaald, dus de meter staat links van het midden; hij is minder hard gegroeid dan de gemiddelde leerling.

Leergroeimeter_voorbeeld.png
Via de tab Leergroei in het IEP LVS zie je alle leergroeimeters van de leerlingen per groep onder elkaar per vaardigheid. Hier kan je ook de norm (landelijk gemiddelde of schoolweging) aanzetten, en zien hoe de leerlingen scoren ten opzichte van deze norm.

Let op!
De leergroei geeft de leerkracht een globaal beeld van de groei; het is aan de leerkracht om te bepalen of de groei passend is bij het profiel/de situatie van de leerling. IEP geeft geen oordeel over de groei, de leerkracht kent de leerling echt.