Een leerling heeft op zijn oude school IEP-toetsen gemaakt. Kunnen de resultaten overgezet worden naar de nieuwe school? Een leerling heeft op zijn oude school IEP-toetsen gemaakt. Kunnen de resultaten overgezet worden naar de nieuwe school?

Een leerling heeft op zijn oude school IEP-toetsen gemaakt. Kunnen de resultaten overgezet worden naar de nieuwe school?

Het is mogelijk om de resultaten van de leerling over te zetten van de oude naar de nieuwe school.
Hiervoor hebben we onderstaande informatie nodig:

  • De volledige naam en het leerjaar van de leerling;
  • Het BRIN-nummer van de oude school;
  • Het BRIN-nummer van de nieuwe school;
  • Als de twee scholen onder twee verschillende besturen vallen: akkoord van het oude bestuur. Zij moeten toestemming geven dat het resultaat mag worden verplaatst van hun bestuur naar het nieuwe bestuur.

Stuur het verzoek met de informatie naar iep@bureau-ice.nl. Wij zorgen ervoor dat de oude resultaten van de leerling zichtbaar zijn in het IEP LVS.