Welke groei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten? Welke groei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten?

Welke groei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten?

Gebruik voor de verwachte groei de ontwikkellijnen 1F en 2F/1S. Omdat IEP een eigen eindtoets heeft, kunnen we de data van de eindtoets gebruiken voor het leerlingvolgsysteem. Zo hebben we vanuit de eindtoetsdata kunnen berekenen hoe leerlingen zich (ongeveer) ontwikkelen die op de IEP Eindtoets het 1F-niveau behalen; dit is de norm ‘Ontwikkellijn 1F’. Hetzelfde hebben we gedaan voor leerlingen die op de IEP Eindtoets het 2F- of 1S-niveau behalen; dit zijn de normen ‘Ontwikkellijn 2F/1S'.
Belangrijk: 
Natuurlijk verloopt de ontwikkeling van een leerling nooit zo lineair als deze lijn weergeeft. De lijn is daarom een indicatie per vaardigheid in hoeverre de leerling zich ontwikkelt richting het 1F-niveau of de streefniveaus.

Focus je bij het formuleren van je doelen voor de komende periode niet in ontwikkelscorepunten, maar geef aan welke inhoudsdoelen je wilt aanleren. Daar kun je vanuit de lesmethodes mooi op aansluiten. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij de toetsen (via Menu > Toetsinformatie).