Hoeveel leergroei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten? Hoeveel leergroei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten?

Hoeveel leergroei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten?

De leergroei wordt niet uitsluitend berekend op basis van het aantal punten dat een leerling gegroeid is. De leergroeimeter geeft globaal weer hoe hard een leerling is gegroeid in vergelijking met hoe hard leerlingen in het IEP LVS gemiddeld groeien voor de betreffende vaardigheid. Dit kan je zien door in de voortgangsgrafiek van de leerling per vaardigheid het landelijk gemiddelde aan te zetten. Meer informatie daarover lees je hier: Hoe lees ik de leergroeimeter in het leerlingprofiel?. De leergroeimeter is geen norm, maar een hulpmiddel om aan te geven hoeveel groei je gemiddeld gezien mag verwachten. Vanuit IEP geven we de uitslag op niveau en op ontwikkelscore. Focus je bij het formuleren van je doelen voor de komende periode niet in ontwikkelscorepunten, maar geef aan welke inhoudsdoelen je wilt aanleren. Daar kun je vanuit de lesmethodes mooi op aansluiten. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij de toetsen (via Menu > Toetsinformatie).

Wil je meer weten over de resultaten en hoe je deze het beste kunt analyseren? Bekijk dan het Stappenplan resultaten analyseren