Hoeveel leergroei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten? Hoeveel leergroei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten?

Hoeveel leergroei mag ik verwachten van een leerling tussen twee toetsmomenten?

Je bent misschien gewend om per score te bekijken hoeveel groei je mag verwachten en dit in je groepsplan te noteren. Bij IEP kijken we anders naar leergroei. 

De leergroeimeter geeft globaal weer hoe hard een leerling is gegroeid in vergelijking met hoe hard leerlingen in het IEP LVS gemiddeld groeien voor de betreffende vaardigheid. Dit kan je zien door in de voortgangsgrafiek van de leerling per vaardigheid het landelijk gemiddelde aan te zetten. Meer informatie daarover lees je in het stappenplan en vind je in deze video.

De leergroeimeter is geen norm, maar een hulpmiddel om aan te geven hoeveel groei je gemiddeld gezien mag verwachten. Vanuit IEP geven we de uitslag op niveau en op ontwikkelscore.

Focus je bij het formuleren van je doelen voor de komende periode niet in ontwikkelscorepunten, maar geef aan welke inhoudsdoelen je wilt aanleren. Daar kun je vanuit de lesmethodes mooi op aansluiten. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij de toetsen (via Menu > Toetsinformatie).

Bijvoorbeeld:
- Een leerling heeft het niveau 4a behaald. Je inhoudelijke doel voor de volgende periode kan bijvoorbeeld zijn dat de doelen van 4b worden beheerst. 
- Een leerling heeft het niveau 4a nog niet behaald. Je inhoudelijke doel voor de volgende periode kan bijvoorbeeld zijn dat de doelen van 4a worden beheerst. Het kan ook zijn dat je doel wordt dat wel de doelen van 4b worden beheerst en dat je in je ondersteuning in gaat zetten op het alsnog behalen van de doelen van 4a. 

Belangrijk om je te realiseren dat leergroei niet bedoeld is om doelen op te stellen. Het is niet reëel dat leerlingen altijd een bovengemiddelde groei op elk vakgebied laten zien. Wanneer je voor de ene leerling een groei van 8 verwacht en voor de andere een groei van 9, zal er misschien niet veel veranderen in je onderwijsaanbod. Stel je echter inhoudelijke doelen, dan wordt het concreet en kun je je onderwijs beredeneerd inrichten.
Leergroei geeft wel een mooi inzicht in de ontwikkeling van de leerling in de afgelopen periode en zou wat kunnen zeggen over het effect van je aanbod. 

Wil je meer weten over de resultaten en hoe je deze het beste kunt analyseren? Bekijk dan het Stappenplan resultaten analyseren