Mijn groep/leerling scoort ondergemiddeld. Hoeveel ontwikkelscorepunten groei moet ik verwachten? Mijn groep/leerling scoort ondergemiddeld. Hoeveel ontwikkelscorepunten groei moet ik verwachten?

Mijn groep/leerling scoort ondergemiddeld. Hoeveel ontwikkelscorepunten groei moet ik verwachten?

Het landelijk IEP-gemiddelde is geen norm. Het geeft aan hoe kinderen in Nederland gemiddeld op die bepaalde toets scoren. Focus daarom niet te veel op de ontwikkelscore, maar vooral op de leerdoelen en het niveau. Als kinderen tussen de grijze lijnen van bijvoorbeeld 4b en 5a scoren in de voortgangsgrafiek, beheersen ze de leerdoelen van de tweede helft van leerjaar 4. Dat is mooi, want dat zijn ook de leerdoelen die je hebt aangeboden in de tweede helft van groep 4.

Formuleer je doelen voor de komende periode niet in ontwikkelscorepunten, maar geef aan welke inhoudsdoelen je wilt aanleren. Daar kun je vanuit de lesmethodes mooi op aansluiten. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij de toetsen (via Menu > Toetsinformatie).