Hoe wordt het IEP-advies berekend? Welke weging zit erachter? Hoe wordt het IEP-advies berekend? Welke weging zit erachter?

Hoe wordt het IEP-advies berekend? Welke weging zit erachter?

Het IEP-advies wordt berekend op basis van de (hoogste) toetsresultaten voor de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen in de desbetreffende toetsperiode. Het maakt hierbij niet uit welk niveau toets gemaakt wordt; <1F-1F, <1F-1F-2F/1S, of 1F-2F/1S. We berekenen het advies op basis van verschillende factoren, waarbij het onderdeel rekenen voor 45% meetelt, lezen voor 30% en taalverzorging voor 25%. Dit is dezelfde weging als bij de doorstroomtoets. Je kunt dit advies niet zelf berekenen, omdat hierin ook de voorspelling verwerkt is op basis van het landelijk gemiddelde. Het IEP-advies kent 6 categorieën: pro/vmbo bb, vmbo bb/vmbo kb, vmbo kb/vmbo gl-tl, vmbo gl-tl/havo, havo/vwo en vwo. Dit zijn dezelfde categorieën als bij de doorstroomtoets.

Let op, het advies is het best passend als de toetsafnames in mei/juni (leerjaar 7) en november/december (leerjaar 8) plaatsvinden. Houd daar rekening mee met het bepalen van het toetsmoment.

Wil je meer weten over hoe je een schooladvies kunt opstellen met behulp van IEP-resultaten? Lees dan dit artikel met tips en adviezen.