Mogen leerlingen hulpmiddelen gebruiken tijdens het maken van de toets? Mogen leerlingen hulpmiddelen gebruiken tijdens het maken van de toets?

Mogen leerlingen hulpmiddelen gebruiken tijdens het maken van de toets?

Wij doen vanuit het IEP LVS geen uitspraak over het wel of niet gebruiken van hulpmiddelen zoals een tafelkaart (of kralen, of iets dergelijks), wij zeggen dus niet dat het wel of niet mag.

De toetsen zijn in principe zo gemaakt dat hulpmiddelen niet nodig zijn. De bedoeling is dat de leerlingen zoveel mogelijk bruikbare informatie uit de toets zelf halen, maar als de leerkracht het beter vindt dat een leerling een hulpmiddel gebruikt dan mogen jullie dat zelf bepalen. 

Scholen moeten zich echter wel realiseren dat wanneer zij een leerling toestaan om hulpmiddelen te gebruiken, dit invloed heeft op de validiteit en betrouwbaarheid van de meting. Doordat je een bepaald deel van bijvoorbeeld de rekenvaardigheid niet meet, kan je de behaalde ontwikkelscore niet vergelijken met eerdere metingen (en/of de andere leerlingen). De uitslag kan dus een vertekend beeld geven.