Wanneer zet je audio-ondersteuning aan bij lezen? Wanneer zet je audio-ondersteuning aan bij lezen?

Wanneer zet je audio-ondersteuning aan bij lezen?

De audio-ondersteuning bij lezen kan aangezet worden bij leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Dit zijn bijv. leerlingen met (vermoedens van) ernstige leesproblemen of dyslexie. Als school maak je zelf de keuze voor wie je de audio-ondersteuning aanzet. De schoolbeheerder leest hier hoe de ondersteuning aangezet wordt per leerling.