Hoe worden de kosten voor het IEP LVS berekend? Hoe worden de kosten voor het IEP LVS berekend?

Hoe worden de kosten voor het IEP LVS berekend?

De kosten worden berekend met het aantal leerlingen dat vanuit DUO bekend is, niet met exacte aantallen. Dat scheelt veel werk, want zo hoef je niet elk jaar het exacte aantal door te geven.

De licentieprijs is €7,50 per leerling voor leerjaar 1 en 2. 
De licentieprijs is €17,50 per leerling voor leerjaar 3 t/m 8.

Voorbeeld: Via DUO is bekend dat er 80 leerlingen op school zitten. Gemiddeld zitten er dan (80 / 8) 10 leerlingen in een groep. Je hebt een licentie voor leerjaar 1 t/m 8.
- Je betaalt voor leerjaar 1 en 2: 20 x €7,50 = €150,- (exclusief BTW). 
- Je betaalt voor leerjaar 3 tot en met 8: 60 x €17,50 = €1050,- (exclusief BTW).