Komt er in het IEP LVS ook aanbod voor leerjaar 1 en 2 (kleuters)? Komt er in het IEP LVS ook aanbod voor leerjaar 1 en 2 (kleuters)?

Komt er in het IEP LVS ook aanbod voor leerjaar 1 en 2 (kleuters)?

Het observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2 is vol in ontwikkeling. Het ministerie heeft bepaald dat scholen geen gebruik meer mogen maken van kleutertoetsen. Deze wet hangt samen met de Wet Doorstroomtoetsen PO en gaat in vanaf schooljaar 2023-2024. Daarnaast is het niet verplicht om te werken met een (goedgekeurd) observatiesysteem, zie bijgaande bronnen. Vanuit de inspectie is het wel verplicht dat de vorderingen van de leerlingen geregistreerd worden. Dit kan, ook als je tijdelijk geen LVS hebt, doorgaan met behulp van bijvoorbeeld je LAS of een ander document wat jullie gebruiken. Dit alles geeft ons en de scholen ruimte, waardoor we straks tot een goed, gedegen en passend observatiesysteem kunnen komen waar scholen een bewuste keuze over kunnen maken.  

Bronnen:  

Ontwikkeling IEP observatie-instrument
We hebben een tijd geleden een 20-tal scholen gesproken die hun visie en wensen hebben uitgesproken met betrekking tot het observatie-instrument. De samenvatting van deze punten hebben we besproken met een kleuterexperts, waaronder de expert van Kleuterrevolutie. Vervolgens hebben we het instrument ontworpen en zijn onze technische ontwikkelaars aan de slag gegaan. Dit schooljaar staat de eerste versie van het observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2 live in het IEP LVS. IEP-scholen kunnen het instrument dan uitproberen en hun feedback doorgeven. Nu staan rekenen en taal live en binnenkort komen daar leren leren, spel en motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling bij. Kijk hier voor de actuele planning.