Is het IEP LVS goedgekeurd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) (voorheen door Expertgroep toetsen PO)? Is het IEP LVS goedgekeurd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) (voorheen door Expertgroep toetsen PO)?

Is het IEP LVS goedgekeurd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) (voorheen door Expertgroep toetsen PO)?

De volgtoetsen lezen en rekenen voor leerjaar 3 t/m 8, technisch lezen voor leerjaar 3 t/m 6 en taalverzorging voor leerjaar 6 t/m 8 zijn positief beoordeeld door de Expertgroep PO. 

Vanaf 1 augustus 2023 ligt dit niet meer bij de Expertgroep, maar beoordeelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de LVS-instrumenten. Zij nemen de tot nu toe afgegeven beoordelingen over, dus het IEP LVS is ook goedgekeurd door het CvTE. Informatie over de beoordeling vanuit het CvTE vind je hier.