Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in? Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?

Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?

Een school stelt doelen op basis van de populatie, de ontwikkeling en de resultaten. Die ambitie vult de school zelf binnen het IEP LVS op de beheerpagina in; een bestuur kan dit niet doen voor een school. Nadat de ambitiewaarde is ingevuld, is deze zichtbaar voor zowel de school als het bestuur. Let op! De ambitiewaarde moet altijd in het IEP LVS worden ingevuld, ook als deze bijvoorbeeld al in Parnassys is ingevuld.

Ga via Menu > School > Instellingen > Bewerken en vul je ambitie in.

Tip: Wil een school aan de slag met ambities formuleren voor de referentieniveaus, dan heeft de PO-raad daar een mooi interactief document voor ontwikkeld: Handreiking: Stap voor stap naar schooleigen doelen (2020) - PO-Raad | SamenSlimmerPO.nl