Waarom zie ik geen leergroei in mijn overzichten? Waarom zie ik geen leergroei in mijn overzichten?

Waarom zie ik geen leergroei in mijn overzichten?

Leergroei wordt berekend wanneer door de leerling toetsen in verschillende (minimaal twee) periodes gemaakt zijn in het leerlingvolgsysteem. Leerlingen en/of groepen waarvoor dit niet geldt, worden niet meegenomen in de grafieken.