Welke norm moet ik aanhouden voor de inspectie: signaleringswaarde, landelijk gemiddelde, schoolweging of ambitie? Welke norm moet ik aanhouden voor de inspectie: signaleringswaarde, landelijk gemiddelde, schoolweging of ambitie?

Welke norm moet ik aanhouden voor de inspectie: signaleringswaarde, landelijk gemiddelde, schoolweging of ambitie?

Om te zien of je als school aan de inspectie-eisen voldoet, kies je als norm ‘signaleringswaarde’. Die signaleringswaarde is afgestemd op de schoolweging. Op alle scholen moet minimaal 85% van de leerlingen het 1F-niveau beheersen voor taal en rekenen, onafhankelijk van de schoolweging. De schoolweging bepaalt het percentage leerlingen dat het 1S/2F-niveau moet behalen. Dat zie je terug op de website van de onderwijsinspectie.

Landelijk gemiddelde en schoolweging zijn geen normen. Dat zijn vergelijkingen om meer zicht op de ontwikkeling van de scholen te krijgen én om de schoolambitie op af te stemmen. Als school vul je zelf de ambitie in. Zodra jouw scholen dat gedaan hebben, zie je dat terug in de bovenschoolse module. Op dat moment zie je dus niet alleen of een school aan de inspectie-eisen voldoet, maar ook of ze hun ambitie waarmaken.