Waarom zie ik niet alle scholen van ons bestuur terug in de IEP module? Waarom zie ik niet alle scholen van ons bestuur terug in de IEP module?

Waarom zie ik niet alle scholen van ons bestuur terug in de IEP module?

Niet alle scholen maken gebruik van het IEP Leerlingvolgsysteem of de IEP Doorstroomtoets. Pas wanneer er IEP LVS- en/of Doorstroomtoetsresultaten beschikbaar zijn van de scholen, worden deze weergegeven in de bovenschoolse module.