Hoe komt het dat ik bij technisch lezen leerjaar 7 en 8 geen resultaten zie? Hoe komt het dat ik bij technisch lezen leerjaar 7 en 8 geen resultaten zie?

Hoe komt het dat ik bij technisch lezen leerjaar 7 en 8 geen resultaten zie?

In de SLO-doelen is terug te zien dat in de leerjaren 3 tot en met 6 alle leesmoeilijkheden worden aangeboden. Daarom zijn er bij IEP toetsen Technisch Lezen voor leerjaar 3 tot en met 6. Daarna worden er geen nieuwe leesmoeilijkheden meer aangeboden en dus is een losse leestoets niet meer van toepassing. In groep 7 en 8 moet wel degelijk leesonderwijs gegeven worden, maar dan gaat het meer om begrijpend lezen (zie daarvoor de leestoetsen), leesplezier en kilometers maken.