Wanneer vindt de afname van het digitale normeringsonderzoek plaats? Wanneer vindt de afname van het digitale normeringsonderzoek plaats?

Wanneer vindt de afname van het digitale normeringsonderzoek plaats?