Wanneer vindt de afname van IEP normeringsonderzoek plaats? Wanneer vindt de afname van IEP normeringsonderzoek plaats?

Wanneer vindt de afname van IEP normeringsonderzoek plaats?