Wat houdt het onderwijsresultatenmodel PO in? Wat houdt het onderwijsresultatenmodel PO in?

Wat houdt het onderwijsresultatenmodel PO in?

De beoordelingssystematiek verschilt niet per doorstroomtoets, maar is voor alle toetsen gelijk. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de behaalde referentieniveaus 1F en 1S/2F. Daarbij kijkt de inspectie naar de resultaten van drie jaar samen.

De inspectie kijkt voor het behaalde referentieniveau naar de schoolweging. Leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden worden buiten beschouwing gelaten. Meer informatie over het onderwijsresultaten vind je hier

SO- en SBO-scholen zijn verplicht een doorstroomtoets af te nemen, maar het onderwijsresultatenmodel geldt niet voor deze scholen.