Hoe weet ik wat de schoolweging is van mijn school? Hoe weet ik wat de schoolweging is van mijn school?

Hoe weet ik wat de schoolweging is van mijn school?

De schoolweging wordt ieder jaar vastgesteld door het CBS en kun je terugvinden in jouw LAS (leerlingadministratiesysteem) of op de website van de inspectie.

Inspectie van het Onderwijs: Daarbij gebruiken we een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kunnen we goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties. 

Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel