Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in? Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?

Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?

Een school stelt doelen op basis van de populatie, de ontwikkeling en de resultaten. Die ambitie vul je binnen het IEP LVS op de beheerpagina in. Nadat de ambitiewaarde is ingevuld, is deze zichtbaar voor zowel de school als het bestuur. Let op! De ambitiewaarde moet altijd in het IEP LVS worden ingevuld, ook als deze bijvoorbeeld al in Parnassys is ingevuld.

Tip: de PO-raad daar een mooi interactief document hiervoor ontwikkeld: Handreiking: Stap voor stap naar schooleigen doelen (2021) - PO-Raad