Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in? Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?

Hoe en waar vul ik de ambitiewaarde in?

Een school stelt ambities op basis van de populatie, de ontwikkeling en de resultaten. De schoolbeheerder kan in het IEP LVS de ambitie invullen via Menu > School > Instellingen > Ambities. Als de ambitiewaarde is ingevuld, is deze zichtbaar voor zowel de school als het bestuur in de dwarsdoorsnede.
Let op! De ambitiewaarde moet altijd in het IEP LVS worden ingevuld, ook als deze bijvoorbeeld al in Parnassys is ingevuld.

Tip: samen met de CED-groep hebben we een webinar gemaakt over het stellen en volgen van je ambities. Je kunt je hier aanmelden. Daarnaast heeft de de PO-raad een mooi interactief document ontwikkeld voor het stellen van ambities: Handreiking: Stap voor stap naar schooleigen doelen (2021) - PO-Raad