Hoe weet ik of onze resultaten op de IEP Doorstroomtoets voldoende zijn? Hoe weet ik of onze resultaten op de IEP Doorstroomtoets voldoende zijn?

Hoe weet ik of onze resultaten op de IEP Doorstroomtoets voldoende zijn?

De onderwijsinspectie kijkt naar het aantal leerlingen dat het fundamentele niveau (1F) haalt en het aantal leerlingen dat het streefniveau (2F en 1S) haalt. Dit wordt de signaleringswaarde genoemd. De signaleringswaarde is voor 1F voor alle scholen gelijk (85%). Voor 2F en 1S verschilt de signaleringswaarde per schoolweging.
De signaleringswaarde is een gemiddelde van de drie vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen. 

Wil je weten wat de signaleringswaarde is voor jullie school? Die vind je hier

Wil je weten of jullie school boven de signaleringswaarde heeft gescoord? Bereken dan het gemiddelde van de drie vaardigheden. Op de schoolrapportage vind je de gemiddelden van elk vakgebied. 

Bijvoorbeeld: op jullie school worden de volgende scores behaald:
- 70% 2F lezen
- 60% 2F taalverzorging
- 45% 1S rekenen

Het gemiddelde van deze drie vaardigheden is 58,3%. 

Belangrijk: de inspectie kijkt niet naar de signaleringswaarde van één jaar, maar gebruikt hiervoor een driejaarsgemiddelde. Meer informatie daarover vind je hier

Maak je ook gebruik van het IEP LVS? Dan hoef je zelf niet uit te rekenen wat de gemiddelde score is op de drie vakgebieden. Dat hebben wij al voor je gedaan, handig! Je vindt deze informatie in het Schooloverzicht (tabblad Doorstroomtoets).