Wanneer ontvang ik de resultaten? Wanneer ontvang ik de resultaten?

Wanneer ontvang ik de resultaten?

Je ontvangt alleen digitale rapportages.

Je ontvangt de resultaten in de week van 11 maart 2024. Je LAS wisselt de doorstroomtoetsresultaten automatisch uit met het Register Onderwijsdeelnemers ROD (voorheen BRON). Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je LAS. Alles over het uitwisselen van de resultaten op de doorstroomtoets met ROD vind je op de website van ROD.

Rapportages
Voor het downloaden van de rapportages op de IEP Doorstroomtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kun je het bestand ‘rapportages’ downloaden. De resultaten zijn ook te downloaden als excelbestand. In Excel is het eenvoudig een leerling uit het overzicht te halen die bijvoorbeeld niet meetelt voor de opbrengstbepaling.

  • Let op! Dit is een ZIP-bestand. Pak dit bestand eerst uit, daarna kan je de resultaten bekijken.