Hoe wordt de score van de IEP Eindtoets berekend? Hoe wordt de score van de IEP Eindtoets berekend?

Hoe wordt de score van de IEP Eindtoets berekend?

De IEP Eindtoets meet de behaalde referentieniveaus van leerlingen op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Om de vergelijkbaarheid tussen de eindtoetsen te waarborgen, is voor alle eindtoetsen vastgelegd hoeveel procent van de opgaven goed beantwoord moet zijn om een referentieniveau te kunnen behalen.

Voor het bepalen van het toetsadvies worden de scores op de drie onderdelen omgezet naar een score op een schaal van 50 tot en met 100. Bij deze berekening weegt het onderdeel rekenen voor 45% mee, lezen voor 30% en taalverzorging voor 25%.