Wat moet ik doen als de uitslag van de eindtoets afwijkt van het schooladvies? Wat moet ik doen als de uitslag van de eindtoets afwijkt van het schooladvies?

Wat moet ik doen als de uitslag van de eindtoets afwijkt van het schooladvies?

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Dit betekent echter niet dat je verplicht bent het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Het is aan het professionele oordeel van de leerkracht om hier een goed onderbouwde keuze in te maken en deze te motiveren naar leerling en ouder. Als het toetsadvies lager is dan het schooladvies, dan hoef je het schooladvies niet te heroverwegen en mag het schooladvies niet aangepast worden.

Voor extra handvatten bij het geven van het schooladvies kun je gebruikmaken van de Handreiking Schooladvisering van de Rijksoverheid.