Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies? Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies?

Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies?

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. Als het toetsadvies lager is dan het schooladvies, dan mag het schooladvies niet aangepast worden.

Hoe onderbouw je je keuze om wel of niet het schooladvies aan te passen?

Je kunt kijken naar de resultaten van de leerling op de verschillende domeinen bij taalverzorging, lezen en rekenen. Heeft de leerling ergens boven verwachting goed gescoord? Hebben jullie hier de afgelopen periode bijvoorbeeld extra aan geoefend met de leerling? Dan is het fijn dat de leerling hierin gegroeid is! Of het genoeg is om het advies bij te stellen, heeft ook met andere aspecten te maken. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Voor extra handvatten bij het geven van het schooladvies kun je gebruikmaken van de Handreiking Schooladvisering van de Rijksoverheid.