Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies? Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies?

Wat moet ik doen als de uitslag van de doorstroomtoets afwijkt van het schooladvies?

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. Als het toetsadvies lager is dan het schooladvies, dan mag het schooladvies niet aangepast worden.

Voor extra handvatten bij het geven van het schooladvies kun je gebruikmaken van de Handreiking Schooladvisering van de Rijksoverheid.