Hoe onderbouw ik de keuze om het schooladvies al dan niet bij te stellen? Hoe onderbouw ik de keuze om het schooladvies al dan niet bij te stellen?

Hoe onderbouw ik de keuze om het schooladvies al dan niet bij te stellen?

Je kunt kijken naar de resultaten van de leerling op de verschillende domeinen bij taalverzorging, lezen en rekenen. Heeft de leerling ergens boven verwachting goed gescoord? Hebben jullie hier de afgelopen periode bijvoorbeeld extra aan geoefend met de leerling? Dan is het fijn dat de leerling hierin gegroeid is! Of het genoeg is om het advies bij te stellen, heeft ook met andere aspecten te maken. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Voor extra handvatten bij het geven van het schooladvies kun je gebruikmaken van de Handreiking Schooladvisering van de Rijksoverheid.