Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de eindtoets? Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de eindtoets?

Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de eindtoets?

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Met dit advies melden leerlingen uit groep 8 zich aan bij een middelbare school. Tussen 15 april en 15 mei vindt vervolgens de eindtoets plaats. Als een leerling uit de eindtoets een hoger toetsadvies krijgt dan het schooladvies, moeten scholen het schooladvies heroverwegen. Een heroverweging kan leiden tot een bijstelling van het advies naar boven. Ook als het om ‘half’ schoolniveau gaat. Als een leerling een bijstelling van het advies heeft gekregen, kan een leerling zich aanmelden voor een hoger schooltype.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies