Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de doorstroomtoets? Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de doorstroomtoets?

Wat bepaalt het instroomniveau op het vo: het schooladvies of de doorstroomtoets?

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Met dit advies melden leerlingen uit groep 8 zich aan bij een middelbare school. Tussen 29 januari en 16 februari vindt de doorstroomtoets plaats. Als een leerling uit de doorstroomtoets een hoger toetsadvies krijgt dan het schooladvies, moeten scholen het schooladvies heroverwegen. Een heroverweging kan leiden tot een bijstelling van het advies naar boven. Ook als het om ‘half’ schoolniveau gaat. Als een leerling een bijstelling van het advies heeft gekregen, kan een leerling zich aanmelden voor een hoger schooltype.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies

En ook: https://www.vanponaarvo.nl/veelgestelde-vragen/