Waarom valt PRO en vmbo bb onder hetzelfde advies? Waarom valt PRO en vmbo bb onder hetzelfde advies?

Waarom valt PRO en vmbo bb onder hetzelfde advies?

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het voor alle toetsaanbieders verplicht om als laagste toetsadvies pro/vmbo bb te hanteren. Alle adviezen zijn bepaald door het ministerie van OCW in samenspraak met de toetsaanbieders. Deze zes vaste categorieën zijn voor alle toetsaanbieders gelijk. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie hierover.

Voor een leerling met schooladvies praktijkonderwijs heeft de school in de afgelopen jaren ontwikkelingen in gang gezet (tlv-verklaring) om te zorgen voor de toelating tot het praktijkonderwijs. Deze toelating is niet alleen gebaseerd op toetsuitslagen taal en rekenen, juist andere zaken spelen extra mee, zoals: “Hoe gedraagt een leerling zich in de klas? Kan het zich concentreren? Is het gemotiveerd? Maakt het thuis (zelfstandig) huiswerk?" etc.