Hoe lang mogen de leerlingen over de IEP Eindtoets doen? Hoe lang mogen de leerlingen over de IEP Eindtoets doen?

Hoe lang mogen de leerlingen over de IEP Eindtoets doen?

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee ochtenden in april/mei. Op elk dagdeel krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden.

De afnameduur van de IEP Eindtoets is ongeveer 60 minuten per deel. Dit is een richttijd. De school heeft altijd de mogelijkheid om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling, bijvoorbeeld door de leerling meer tijd te geven.