Hoe lang mogen de leerlingen over de IEP Doorstroomtoets doen? Hoe lang mogen de leerlingen over de IEP Doorstroomtoets doen?

Hoe lang mogen de leerlingen over de IEP Doorstroomtoets doen?

De IEP Doorstroomtoets vindt plaats op twee ochtenden in februari. De papieren doorstroomtoets wordt afgenomen op dinsdag 6 en woensdag 7 februari. De digitale doorstroomtoets wordt afgenomen op twee opeenvolgende ochtenden tussen 29 januari en 16 februari.

De afnameduur is ongeveer twee uur per ochtend: 60 minuten voor taal (lezen en taalverzorging) en 60 minuten voor rekenen. Dit is een richttijd. De school heeft altijd de mogelijkheid om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling, door bijvoorbeeld de leerling meer tijd te geven.