Welke leerlingen mogen gebruik maken van speciale ondersteuning? Welke leerlingen mogen gebruik maken van speciale ondersteuning?

Welke leerlingen mogen gebruik maken van speciale ondersteuning?

De IEP Doorstroomtoets is ook geschikt voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Voor deze leerlingen wordt de toets in een aangepaste vorm aangeboden. Het is aan de school om (eventueel samen met leerling/ouders) te bepalen welke speciale ondersteuning nodig is om de doorstroomtoets op een zo prettig mogelijke manier te laten verlopen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • leerlingen met dyscalculie;
  • leerlingen met dyslexie;
  • leerlingen met een visuele beperking (voor blinde leerlingen, hebben we een braille-versie op aanvraag);
  • leerlingen met een auditieve beperking;
  • cognitief zwakke leerlingen
  • etc.

Er is geen wetgeving over welke leerlingen welke speciale ondersteuning mogen krijgen. Wij raden vanuit IEP aan om de afname van de doorstroomtoets zoveel mogelijk te laten lijken op een lessituatie. Gebruikt een leerling tijdens de les een vergrote versie van het materiaal en/of audio-ondersteuning? Dan raden wij aan om de IEP Doorstroomtoets ook met deze ondersteuning te laten maken. Jullie bepalen als school uiteindelijk welke leerlingen welke ondersteuning krijgen, dat geef je vervolgens door in jullie eigen administratie wat meegaat in het OSO-dossier.