Een leerling gaat de IEP Doorstroomtoets later maken, wat moet ik doen? Een leerling gaat de IEP Doorstroomtoets later maken, wat moet ik doen?

Een leerling gaat de IEP Doorstroomtoets later maken, wat moet ik doen?

Kan een leerling in verband met ziekte of een andere reden van afwezigheid de IEP Doorstroomtoets niet maken of afmaken op de vastgestelde datums? Doe dan het volgende:

Bij de digitale afname:

Let op: je hebt tot uiterlijk 14 februari de tijd om de toets in te halen zonder dat je een leerling hoeft uit te stellen. Vanaf 14 februari ga je in de IEP-portal naar de klas van de betreffende leerling. Klik naast de leerling op "uitstellen" en bevestig je keuze. Let op: uiterlijk vrijdag 7 maart moet de toets volledig gemaakt en afgerond zijn. 

Bij de papieren afname:

Ga in de IEP-portal naar de klas van de betreffende leerling. Klik naast de leerling op "uitstellen" en bevestig je keuze. Let op: uiterlijk vrijdag 7 maart moet de toets volledig gemaakt zijn.  Dan moeten de boekjes ook uiterlijk 7 maart aangetekend retour gestuurd zijn.

Stuur de boekjes naar:

Bureau ICE
P.a. I&O Research
T.a.v. Afdeling Veldwerk
Zuiderval 70
7543 EZ Enschede