Welke leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken? Welke leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken?

Welke leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken?

In principe maken alle leerlingen in groep 8 de eindtoets, maar er zijn enkele uitzonderingen. Deze leerlingen hoeven de eindtoets niet te maken maar mogen wel meedoen. Het bestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat een bepaalde leerling geen eindtoets hoeft te maken. Uitzonderingen worden gemaakt voor:

  • zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ van 75 of lager;
  • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
  • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

In het schema "Moet deze leerling een eindtoets maken?" vind je uitleg over wanneer een leerling wel of niet mee hoeft te doen aan de eindtoets.

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte worden aangepaste versies van eindtoetsen beschikbaar gesteld. Kijk hier welke speciale versies de IEP Eindtoets biedt.