Welke leerlingen hoeven de doorstroomtoets niet te maken? Welke leerlingen hoeven de doorstroomtoets niet te maken?

Welke leerlingen hoeven de doorstroomtoets niet te maken?

In principe maken alle leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets, maar er zijn enkele uitzonderingen. Deze leerlingen hoeven de toets niet te maken maar mogen wel meedoen. Het bestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat een bepaalde leerling geen toets hoeft te maken. Uitzonderingen worden gemaakt voor:

  • zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ lager dan 75;
  • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
  • leerlingen die op het moment van de doorstroomtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

In het schema "Moet deze leerling een doorstroomtoets maken?" vind je uitleg over wanneer een leerling wel of niet mee hoeft te doen aan de toets.

Bij het doorgeven van de resultaten aan ROD geef je aan dat de resultaten van deze leerling niet meetellen met de opbrengstbepaling. Hoe je dit doorgeeft lees je op de site van DUO.

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte worden aangepaste versies van de toets beschikbaar gesteld. Kijk hier welke speciale versies de IEP Doorstroomtoets biedt.