Moet ik het schooladvies invullen in de IEP-portal? Moet ik het schooladvies invullen in de IEP-portal?

Moet ik het schooladvies invullen in de IEP-portal?

We vragen jullie om de schooladviezen door te geven die jullie zelf in januari ook uitwisselen met het Register Onderwijsdeelnemers ROD (voorheen BRON). Het doorgeven van het schooladvies is noodzakelijk om de normering van de toetsadviezen voor alle eindtoetsen door de Expertgroep PO direct na de afname mogelijk te maken. De schooladviezen van de scholen worden hierbij als laatste check gebruikt, om te verifiëren of de doorstroomtoetsadviezen passend zijn. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om. Het doorgeven van de schooladviezen heeft geen invloed op de aanmelding van de doorstroomtoets.  Als je de schooladviezen niet hebt ingevuld worden de boekjes wel geleverd en kunnen de leerlingen deelnemen aan de IEP Doorstroomtoets. Omdat het invullen van deze adviezen van groot belang is voor het opstellen van de eindtoetsadviezen, kan het wel zijn dat we een keer een herinnering sturen.