Zijn scholen verplicht een doortstroomtoets af te nemen? Zijn scholen verplicht een doortstroomtoets af te nemen?

Zijn scholen verplicht een doortstroomtoets af te nemen?