Uit welke onderdelen bestaat de IEP Eindtoets? Uit welke onderdelen bestaat de IEP Eindtoets?

Uit welke onderdelen bestaat de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets bevat opgaven voor:

  • Taal (lezen en taalverzorging)
  • Rekenen

De opgaven bevatten vragen die het behaalde referentieniveau laten zien: 1F en 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en van referentieniveau 1F en 1S voor rekenen.