Is het mogelijk om leerlingresultaten te filteren in bepaalde overzichten? Is het mogelijk om leerlingresultaten te filteren in bepaalde overzichten?

Is het mogelijk om leerlingresultaten te filteren in bepaalde overzichten?

Ja, dat kan! 

Heb je bijvoorbeeld leerlingen in een leerjaar, die eigenlijk bij een schakelklas horen? Of leerlingen met een eigen leerlijn? Dan kun je ervoor zorgen dat de resultaten van deze leerlingen in de gefilterde weergave niet meetellen voor het groepsgemiddelde.

Alleen de schoolbeheerder kan leerlingen uitfilteren. Via Menu > Leerlingen kun je ervoor kiezen om resultaten van specifieke leerlingen uit te filteren. Bij de groeps- en schooloverzichten kan je kiezen voor gefilterde en niet gefilterde weergave. De resultaten van uitgefilterde leerlingen worden dan niet meegenomen in de schooloverzichten Dwarsdoorsnede en Trendanalyse en in de voortgangsgrafiek van de groep, als je kiest voor ‘Gefilterd’. Kies bij de groeps- en schooloverzichten voor ‘Niet gefilterd’ om de resultaten van alle leerlingen te tonen.