Hoe lang mogen de leerlingen over het IEP normeringsonderzoek doen? Hoe lang mogen de leerlingen over het IEP normeringsonderzoek doen?

Hoe lang mogen de leerlingen over het IEP normeringsonderzoek doen?

De afnameduur is ongeveer twee uur per ochtend: 60 minuten voor taal (lezen en taalverzorging) en 60 minuten voor rekenen. Dit is een richttijd. De school heeft altijd de mogelijkheid om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling, door bijvoorbeeld de leerling meer tijd te geven.