Moet het schooladvies van een leerling worden bijgesteld als het toetsadvies een half advies hoger is? Moet het schooladvies van een leerling worden bijgesteld als het toetsadvies een half advies hoger is?

Moet het schooladvies van een leerling worden bijgesteld als het toetsadvies een half advies hoger is?

Ja, ook bij een half advies hoger moet het schooladvies worden bijgesteld. Bijvoorbeeld: Je hebt een leerling die als schooladvies havo heeft gekregen en als toetsadvies havo/vwo. Je stelt het advies bij naar havo/vwo. Alleen als je de bijstelling niet in het belang van de leerling vindt, dan kan je besluiten dat het schooladvies blijft zoals het was. Je moet uitleggen waarom je dit besluit neemt. 

Krijgt een leerling een heel advies hoger dan het schooladvies? Bijvoorbeeld: een havo-schooladvies en een doorstroomtoetsadvies vwo?
Je bent verplicht om dit bij te stellen naar vwo. Wanneer je kiest voor havo of havo/vwo, moet je dit onderbouwen. 

Uitzondering: Wanneer een leerling het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen en uit de doorstroomtoets een pro/bb advies krijgt, dan ben je niet verplicht om dit bij te stellen. 

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-doorstroomtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies

 

Zie ook de informatie vanuit de PO-raad en de VO-raad.