Mijn leerling heeft geen ontwikkelscore gekregen op een toets. Hoe zit dit? Mijn leerling heeft geen ontwikkelscore gekregen op een toets. Hoe zit dit?

Mijn leerling heeft geen ontwikkelscore gekregen op een toets. Hoe zit dit?

Het kan zijn dat een leerling geen ontwikkelscore krijgt toegekend op een gemaakte toets. Op de resultatenpagina is dit veld dan leeg. Dit is het geval wanneer de leerling maar heel weinig (goede) antwoorden heeft gegeven. We kunnen het niveau dan niet goed in kaart brengen.

Bij niveautoetsen rekenen geldt dat ontwikkelscores worden berekend bij procentuele scores vanaf 20%. Bij niveautoetsen taal geldt dat ontwikkelscores worden berekend bij procentuele scores vanaf 30%. Dit omdat taaltoetsen meer gesloten vragen bevatten, die een grotere gokkans kennen.